Informacje

Kim jest księgowy?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych polega na rejestrowaniu transakcji finansowych i jest częścią procesu rachunkowości w biznesie i innych organizacjach. Obejmuje ona przygotowanie dokumentów źródłowych dla wszystkich transakcji, operacji i innych zdarzeń w firmie. Transakcje obejmują zakupy, sprzedaż, wpływy i płatności przez osobę fizyczną lub organizację/korporację. Istnieje kilka standardowych metod prowadzenia księgowości, w tym systemy księgowości pojedynczego i podwójnego zapisu. Chociaż mogą one być postrzegane jako „prawdziwa” księgowość, każdy proces rejestrowania transakcji finansowych jest procesem księgowym. Sprawdź: Biuro rachunkowe cennik Bydgoszcz
Osoba w organizacji, która jest zatrudniona do prowadzenia księgowości, jest zwykle nazywana księgowym. Osoba ta zazwyczaj pisze księgi dzienne i dokumentuje każdą transakcję finansową, zarówno gotówkową, jak i kredytową, w odpowiedniej księdze dziennej, tj. księdze drobnych wydatków, księdze dostawców, księdze klientów itp. oraz w księdze głównej. Następnie księgowy może tworzyć raporty finansowe z informacji zapisanych przez księgowego. Księgowy doprowadza księgi do etapu bilansu próbnego, na podstawie którego księgowy może przygotować raporty finansowe dla organizacji, takie jak rachunek zysków i strat oraz bilans.