Wiadomości

NBP informuje ile pieniędzy przesłali do Polski rodacy z UK

Wstęp

Według najnowszych danych udostępnionych przez Narodowy Bank Polski, polscy emigranci mieszkający za granicą przesłali do swojego kraju więcej pieniędzy niż w poprzednim roku. W pierwszym kwartale 2023 roku pracujący Polacy za granicą przekazali do kraju równowartość 4,8 miliarda złotych. W porównaniu, kwota ta była niższa o 0,4 miliarda złotych w analogicznym okresie rok wcześniej. Przeanalizujmy, jakie czynniki przyczyniły się do tego wzrostu oraz jak wyglądają konkretne kwoty z poszczególnych krajów.

Treść

Wzrost transferów pieniężnych do Polski przez polskich emigrantów w I kwartale 2023 roku jest wynikiem kilku czynników. Przede wszystkim, słabszy kurs walutowy polskiego złotego wpłynął na zwiększenie wartości przesyłanych środków. Ponadto, zauważono wyższy napływ pieniędzy z trzech krajów – Niemiec, Holandii i Norwegii. Jednocześnie transferów z Wielkiej Brytanii i Irlandii było mniej niż wcześniej.

Dokładne dane dotyczące przesłanych kwot z poszczególnych krajów są również interesujące. Emigranci przebywający w Niemczech przekazali do Polski 1,6 miliarda złotych, podczas gdy z Wielkiej Brytanii suma ta wyniosła jedynie 0,7 miliarda złotych. Łącznie środki z tych dwóch krajów stanowiły 48,3 procent całości przesyłanych pieniędzy przez polskich imigrantów.

Należy również wspomnieć, że transfery pieniężne z Polski od pracujących w kraju imigrantów w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 7,6 miliarda złotych. W porównaniu do poprzedniego roku, kwota ta wzrosła o 1,7 miliarda złotych. Zdecydowana większość tych środków była kierowana na Ukrainę, co stanowiło 62,4 procent całej sumy, czyli 4,7 miliarda złotych.

Podsumowanie

Dane udostępnione przez Narodowy Bank Polski potwierdzają wzrost transferów pieniężnych do Polski od polskich emigrantów w pierwszym kwartale 2023 roku. Emigranci, pracujący głównie w Niemczech, Holandii i Norwegii, przesłali do kraju większe sumy niż w poprzednich latach. Jednocześnie obserwuje się spadek przesyłanych środków z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Transfery pieniężne z Polski do Ukrainy również wzrosły, stanowiąc znaczną część całej sumy. Ten rosnący trend transferów może mieć znaczący wpływ na polską gospodarkę, a także na sytuację finansową rodzin pozostających w kraju.