Zdrowie

Problemy dermatologiczne po lekach

W trakcie leczenia nadciśnienia tętniczego inhibitorami konwertazy angiotensynowej (IKA) mogą wystąpią różnorodne objawy niepożądane m. in. świąd skóry, obrzęk Quinckego, pokrzywka, wzmożone wydzielanie nosowe, kaszel i duszność z nadwrażliwością oskrzeli. Wystąpienie objawów niekiedy już po kilku godzinach od przyjęcia pierwszej dawki przemawia przeciw alergicznemu podłożu reakcji na leki tej grupy. W takim wypadku należy jak  najszybciej zgłosić się do lekarza, gdzie dermatolog Bydgoszcz poczyni odpowiednia działania związane z zahamowaniem i wyleczeniem pojawiających się zmian skórnych. Jest to poważna sprawa, więc nie można tego bagatelizować. Uważa się, że przyczyną tych zaburzeń jest efekt farmakologiczny IKA, wykazano bowiem identyczność konwertazy angiotensynowej i kininazy II, enzymu inaktywującego bradykininę i kalidynę. Od niedawna wiadomo, że enzym ten jest rozmieszczony w licznych narządach oraz płynach ustrojowych a do substratów przezeń rozkładanych należą także prostaglandyny, substancja P, enkefaliny, beta-neoendorfina, dynorfiny, neurotensyna, peptydy chemotaktyczne komórek biorących udział w procesach zapalnych oraz LH-RH. Hamując katabolizm powyższych substancji IKA powodują wzrost ich aktywności.